BLOG & KOLUMNE

Kako je lijepo biti iskren, bez osjećaja da ćeš nekoga uvrijediti, bez straha od osude i bez straha da ce tvoja istina biti pogrešno protumačena.
bihacity:Emina Škopo (Mina Skopovska)
Dr. med. Dejan Dragišić, specijalista za plućne bolesti i tuberkulozu, zaposlen u Dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu ZU DZ Bihać.
bihacity: Dejan Dragišić
Beč u predbožićno vrijeme spada među gradove sa najvišim tržišnim udjelom turizma u Evropi.
bihacity: Elma Rekanović
Dr. med. Dejan Dragišić,specijalista za plućne bolesti i tuberkulozu, zaposlen u Dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu ZU DZ Bihać
bihacity: Dejan Dragišić
Dr. med. Dejan Dragišić, specijalista za plućne bolesti i tuberkulozu, zaposlen u Dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu ZU DZ Bihać.
bihacity: Dejan Dragišić
Kad Bosanca život natjera, on se pokrene, pa ode, ode daleko, da ne kažem u tri … I dočepa se bijelog svijeta, kako mi to s malo opisa a koji sve dočara, znamo reći.
bihacity: Edvin Klima
Dr. med. Dejan Dragišić, specijalista za plućne bolesti i tuberkulozu, zaposlen u Dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu ZU DZ Bihać.
bihacity: Dejan Dragišić
Danas, hvala Bogu, ili nažalost, svako ima pravo da misli. Tako i ja. Mnogi to pravo ne koriste, a mnogi, na opštu nesreću, koriste puno više no bi trebali. Prije svega, nadam se da ne pripadam toj drugoj grupi.
bihacity: Hose Duge Kose
Dr. med. Dejan Dragišić,specijalista za plućne bolesti i tuberkulozu, zaposlen u Dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu ZU DZ Bihać
bihacity: Dejan Dragišić
Kažu da je Sizif volio varati.
bihacity
bihacity

Pages