Bosanska Krupa nema zemljišne knjige

  Byadmin
  In
  Nov 07, 2015
  Comments
  Bosanska Krupa nema zemljišne knjige
  USK

   Bosanska Krupa kreće u proceduru uspostave zemljišne knjige, dogovoreno je na sastanku kojem su, osim načelnika općine, općinskog pravobranioca, predstavnika nadležnih općinskih službi, prisustvovali šef Zemljišnoknjižnog ureda pri Općinskom sudu, predstavnik Općine Bužim, notar i advokati.

  Općina Bosanska Krupa nema zemljišnu knjigu-gruntovnicu od  Drugog svjetskog rata. Kao prelazno rješenje uspostavljen je popisni katastar, a kasnije i katarstar nekretnina. Do danas je izlaganjem nekretnina i utvrđivanjem prava na nekretninama obuhvaćeno oko 80 posto prostora općine, međutim za veći dio na snazi je popisni katastar koji ustvari ne predstavlja vlasničke odnose već samo posjedovno stanje.  

  Šef Zemljišnoknjižnog ureda Adnan Pašalić ističe kako je već rađeno na uspostavi zemljišne knjige, da ona postoji za pojedine dijelove, odnosno katastarske općine, ali ne i za urbani dio grada koji je vrlo važan.

  Dodaje da je Federalna uprava za geodetske poslove osigurala sredstva i pokrenula program rješavanja ovog pitanja, ali da je Bosanska Krupa na zadnjem mjestu u tom programu, iako u drugim općinama  postoje zemljišne knjige. Tako su bosanskokrupski stanovnici stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na ostale u F BiH, jer da bi dobili zemljišno knjižni izvadak moraju plaćati oko 400 KM i čekati do tri mjeseca, što nije slučaj sa ostalima. 

  Nepostojanje gruntovnice, tvrdi općinski pravobranilac Himzo Ezić,ostavilo je prostora i za nezakonite radnje.

  „Cilj nam je utvrditi stvarno stanje između ostalog i zbog potencijalnih investitora, ali i niza drugih razloga“, naglasio je općinski načelnik Armin Halitović.

  Stoga je zaključeno da se Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u narednim danima uputi inicijativa da se Bosanska Krupa stavi među prioritete, nakon čega će se usaglasiti naredni koraci.

  rtvusk

 • CITYLIGHT