Firme iz Kantona duguju preko 17 miliona KM

  ByRenato
  In
  Feb 04, 2014
  Comments
  Na najnovijem spisku dužnika po osnovu PDV od 31. januara 2014. godine objavljena su 2003 dužnika u BiH sa dugom većim od 25 hiljada KM.
  USK

  Na tom spisku je 113 dužnika sa prostora USK-a čija imena i iznos duga objavljujemo. Njihov dug iznosi 17.111.309,01 KM. Najveći dužnik sa prostora USK-a na tom spisku je velikokladuški „Agrokomerc“ koji se nalazi na 25. mjestu sa učešćem od 17% u tom dugu. Firme iz svih općina USK-a učestvuju u dugu.

  Uprava za indirektno oporezivanje, na kraju liste dužnika objavila je slijedeću NAPOMENU: Obveznik „SUDO LUKA“ d.o.o. Velika Kladuša, 1. marta b.b., greškom je objavljen na Izvještaju o dužnicima po osnovu PDV-a na dan 31.12.2013. godine. Naime, obvezniku je odobreno odgođeno plaćanje duga. Uprava za indirektno oporezivanje se izvinjava obvezniku.

   
  NAZIV FIRME                            MJESTO                     IZNOS DUGA

  Agrokomerc d.d.                       Velika Kladuša               2.922.707,15

  Rad d.d.                                  Cazin                               859.759,98

  TKC – ANDY d.o.o.                    Cazin                               790.632,98

  Šarčević d.o.o.                          Sanski Most                      739.168,01

  SANICA DI d.d. (u stečaju)          Ključ                                702.046,59

  BH INVEST d.o.o.                        Bihać                              555.694,90

  KASAP d.o.o.                              Cazin                             554.879,40

  Union-Inženjering d.d.                 Bihać                             523.897,67

  RAD putevi d.o.o.                        Bihać                             502.946,84

  10. Oktobar d.d.                         Sanski Most                    445.127,59
   
  MONTES – ŠEHA d.o.o.                 Sanski Most                    397.403,87

  Elektro prodaja ba d.o.o.              Bihać                             389.078,67

  ECO HAZARD d.o.o.                      Velika Kladuša               365.353,34

  DON DON d.o.o.                           Sanski Most                   332.792,95

  TEHNO-PEK d.o.o.                         Bihać                              307.764,35

  ZHOU SHI d.o.o.                           Bihać                             278.105,28

  B & S – Gradnja d.o.o.                   Cazin                             257.062,05

  EUROTRIKO d.o,o,                        Cazin                              235.246,94

  ABM Company d.o.o.                     Bihać                              187.745,37

  A- Trade d.o.o.                             Bosanska Krupa               168.760,66

  Huremagić d.o.o.                          Cazin                              180.581,30

  Krajina export d.o.o.                     Bihać                               161.982,67

  TEMPIC – FA d.o.o.                       Ključ                                153.422,05

  Bekano int. (u stečaju)                  Velika Kladuša                  152.439,60

  Security S.T.A.R.S. d.o.o.               Bihać                               151.724,60

  Kamengrad d.d.                           Sanski Most                      149.535,36

  Mimar projekt d.o.o.                     Cazin                               146.558,55

  Metaloproizvod (ustečaju)              Velika Kladuša                  133.537,95

  MS – ALEM d.o.o.                          Bosanska Krupa                115.703,30

  YONG DA d.o.o.                            Velika Kladuša                  114.829,20

  UNA – OM (u stečaju)                    Bosanska Krupa                111.654,64

  Cestogradnja d.o.o.                      Bihać                                   93.380,39

  Ratar o.p.z.z.                               Velika Kladuša                      91.663,07

  Co Hermes d.o.o.                          Cazin                                  91.448,31

  Bjeljavina d.o.o.                            Bosanski Petrovac                90.992,45

  Krajinaputevi d.d. (ustečaju)           Bihać                                  90.940,45

  Vuković Inženjering d.o.o.              Bihać                                  86.401,90

  Tank Komerc d.o.o.                       Sanski Most                        84.893,15

  GP – Plan d.o.o.                            Bihać                                  84.870,50

  ECO stolarija (u stečaju)                 Velika Kladuša                    83.375,15

  Auto kuća Z.P. d.o.o.                     Bihać                                  74.573,40

  Marinela d.o.o.                             Bosanski Petrovac                 73.615,90

  Čelebija d.o.o.                             Sanski Most                          73.499,89

  Fading commerce d.o.o.                Sanski Most                          67.428,09

  City centar AD d.o.o.                     Cazin                                   66.778,98

   SI – Trade d.o.o.                         Bihać                                    66.602,61

   Izan Commerc d.o.o.                   Bužim                                   66.601,40

  Šipad Bina d.d. (u stečaju)             Bihać                                   66.332,45

  Drvo prerada d.o.o.                       Bihać                                   64.483,50

  Catago spoer d.o.o.                      Sanski Most                          63.057,18

  Ramiz Štrkonjić – Sportex              Ključ                                    62.847,75

  Defero d.o.o.                               Bihać                                   61.782,26

  Splonum d.d.                               Sanski Most                          60.692,17

  Jaganjac d.o.o.                             Bosanski Petrovac                 60.559,80

  Autocomerc d.o.o.                         Bihać                                   58.937,74

  Mlijeko – produkt d.o.o.                 Velika Kladuša                      58.183,12

  TIIM d.o.o.                                   Sanski Most                          58.107,02

  7. Maj – Mimin d.o.o.                     Velika Kladuša                      56.866,10

  SEN – DŽI d.o.o.                           Cazin                                   54.866,85

  Flash Trade d.o.o.                         Velika Kladuša                      54.661,40

  H- Kasupović d.o.o.                       Cazin                                   54.322,66

  Šumarstvo – Mujanić d.o.o.             Bihać                                   51.958,22

  Energo Electric d.o.o.                      Bihać                                   51.572,30

  Fimel d.o.o.                                  Velika Kladuša                     50.611,79

  Korakarić z.u.d.                             Sanski Most                         50.581,29

  Kostel Commerc d.o.o.                  Bihać                                   49.964,26

  Stećak Inžinjering d.o.o.                Sanski Most                         49.239,65

  Gramat d.o.o.                               Velika Kladuša                     47.822,80             

  Big Fruit d.o.o.                              Cazin                                  47.024,68

  ILMA d.o.o.                                   Bihać                                  46.508,33
   
  Kobar d.o.o.                                  Bužim                                 45.695,93

  Stari hotel d.o.o.                           Sanski Most                         44.825,58

  Adnan Alijagić–zakupodavac            Bihać                                 43.697,41

  Bivet – ED d.o.o.                            Bihać                                 43.533,74

  Panache Bosna d.o.o.                     Bihać                                 43.000,62

  MAGIS d.o.o.                                 Bihać                                 42.040,26

  Fadalti d.o.o.                                Sanski Most                        41.935,60

  Laser t.r. Hasnija Hodžić                Sanski Most                         40.373,60

  Furnirtex d.o.o.                            Cazin                                  39.801,70

  MS – Japić d.o.o. (u stečaju)          Cazin                                  38.800,39

  Modrašped d.o.o.                         Sanski Most                         38.698,80

  Palermos d.o.o.                           Cazin                                  38.688,32

  LAMAX d.o.o.                               Bihać                                   38.294,12

  Euro Fruit d.o.o.                           Cazin                                   38.287,08

  Zekir Palić – Obrt Palić                  Bosanski Petrovac                  37.041,70

  ZTT – IMPEX d.o.o.                      Cazin                                    37.035,73

  Termoglas d.o.o.                        Velika Kladuša                        35.709,07

  Redžić – Apoteka                        Bužim                                    35.682,54

  Esmir Malkoč – rstoran                 Bihać                                     34.154,12

  Furniture Company d.o.o.            Sanski Most                            34.018,00

  Marinell d.o.o.                            Bosanski Petrovac                   33.451,60

  G.H.R.M. d.o.o.                          Cazin                                     32.391,66

  Kasupović d.o.o.                        Bihać                                      31.307,70

  El Đemo d.o.o.                          Sanski Most                             31.066,50

  NESS d.o.o                                Sanski Most                             30.441,49

  Comp – Vel d.o.o.                     Velika Kladuša                          30.390,65

  Eko – Plast d.o.o.                      Velika Kladuša                          30.254,06

  Dragan Jurjević – LAMEKS           Bihać                                        30.217,60

  Trgoimpex d.o.o                      Sanski Most                               29.450,50

  SEHA – SANA d.d.                     Sanski Most                               29.364,00

  Yezerka Milex d.o.o.                Bosanska Krupa                          28.960,70

  AJLA – CE d.o.o.                      Bosanska Krupa                          28.927,10

  Adis Komerc (u stečaju)            Bužim                                        28.901,00
   
  Germany d.o.o.                       Velika Kladuša                             28.366,80

  Bihać Triko d.o.o.                    Bihać                                           28.264,70

  Iftić Inžinjering d.o.o.              Bihać                                            28.241,90

  Koka Sana d.o.o.                    Sanski Most                                  27.564,00

  O.M.Z. Novi početak                Bužim                                           27.412,45

  Tehnogradnja vl. Dževad R.     Velika Kladuša                                27.324,90

  Diclas d.o.o.                           Sanski Most                                   26.567,66

  Ćevabdžinica Bosna–Tahrić      Bihać                                             25.271,37

  Jeličić d.o.o.                           Bosanski Petrovac                           25.090,18

  Kaisermetal d.o.o.                  Cazin                                             25.000,67

   

  reprezent

 • CITYLIGHT