U Federaciji BiH sutra Dan žalosti

  Byadmin
  In
  May 19, 2014
  Comments
  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas Odluku o proglašenju 20. maja 2014. godine Danom žalosti u Federaciji BiH, a u vezi sa stanjem prirodne nesreće.
  BiH

  Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama Vlade Federacije BiH i institucija FBiH. 

  Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. 

  Medijske kuće na teritoriji FBiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

  fena

 • CITYLIGHT